Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Đảng viên Chi bộ Hiệp hội Cao su Việt Nam được nhận Bằng khen của Đảng khối Doanh nghiệp Trung ương

18/07/2015

Trong Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng chí Trần Thị Thuý Hoa – đảng viên Chi bộ Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2010 – 2014) theo Quyết định số 3212-QĐ/ĐUK ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Chi bộ Hiệp hội Cao su Việt Nam là Tổ chức cơ cở Đảng được thành lập theo Quyết định số 232-QĐ/ĐUTĐ ngày 15 tháng 09 năm 2008 của Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là góp phần lãnh đạo Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đại hội Hiệp hội Cao su Việt Nam và của Ban Chấp hành Hiệp hội, Hội đồng quản lý Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp đoàn kết, hỗ trợ phát triển và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy quan hệ quốc tế về ngành cao su.

Hiện nay, Chi bộ Hiệp hội Cao su Việt Nam có 6 đảng viên. Tuy số lượng đảng viên không nhiều, nhưng Chi bộ là một tập thể luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ: 6 năm liền từ ngày thành lập đến nay (2008-2014), Chi bộ luôn đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” và 100% đảng viên luôn đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc và tốt” nhiệm vụ. Chi bộ được Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Giấy khen Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013; Văn phòng Hiệp hội và nhiều cán bộ đảng viên, nhân viên được Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trương ương, các Bộ ngành và lãnh đạo Hiệp hội Cao su Việt Nam tặng tổng cộng 15 Bằng khen, 14 Giấy khen với nhiều danh hiệu thành tích đạt được trong các hoạt động của Hiệp hội Cao su Việt Nam.
 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hồng Vân, Kiều Nương) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>