Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Hiệp hội đề nghị Bộ Công Thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014

18/07/2015

Theo Công văn số 13039/BCT-XNK ngày 26/12/2014 của Bộ Công Thương về việc phối hợp với các Bộ ngành, Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng tổ chức xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã thông báo đến các Hội viên hướng dẫn hồ sơ đăng ký xét chọn qua Hiệp hội (12/HHCS ngày 15/01/2015). 


Theo Quy chế xét chọn của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07/10/2013 và căn cứ trên hồ sơ của Hội viên, Hiệp hội đã xét chọn 24 Hội viên đạt tiêu chí theo quy định của Bộ và đã gửi kết quả xét chọn của Hiệp hội về Bộ Công Thương (số 51/HHCS ngày 24/3/2015) với danh sách sau đây:

1.     
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
2.     
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
3.     
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
4.     
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
5.     
Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
6.     
Công ty CP Cao su Đồng Phú
7.     
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
8.     
Công ty TNHH TM Hòa Thuận
9.     
Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dũng
10. 
Công ty TNHH MTV Huy và Anh em
11. 
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
12. 
Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
13. 
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường
14. 
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
15. 
Công ty CP Cao su Phước Hòa
16. 
Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex
17. 
Công ty TNHH R1 International (VN)
18. 
Công ty CP Công nghiệp và Xuất Nhập khẩu Cao su
19. 
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
20. 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
21. 
Công ty CP Cao su Tây Ninh
22. 
Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
23. 
Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Xuân
24. 
Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh
Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hiệp hội Cao su Việt Nam gửi về, Bộ Công Thương sẽ rà soát, tổng hợp và công bố công khai danh sách sơ bộcác Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 trên các trang thông tin điện tử để xin ý kiến công luận trong vòng 30 ngày. Sau thời gian này, danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 sẽ được công bố chính thức trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và Hiệp hội Cao su Việt Nam.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Chí Dương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>