Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Kế hoạch đoàn ra năm 2015 của Hiệp hội Cao su Việt Nam

18/07/2015
Năm 2015, Văn phòng Hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ Hội viên tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường, duy trì khách hàng truyền thống và tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng thông qua các hoạt động tiếp xúc giao thương (họp mặt doanh nhân), tham dự hội nghị, hội thảo tại các nước.

Theo hoạt động đối ngoại hàng năm của Hiệp hội Cao su Việt Nam được tổ chức định kỳ và theo lời mời của các tổ chức nước ngoài, Hiệp hội dự kiến kế hoạch đoàn ra năm 2015 như sau:
Tháng 3
(ngày 0405)
Hội nghị Cao su Ấn Độ (India Rubber Meet) do  Tổng cục Cao su Ấn Độ tại Kochi, Ấn Độ
Tháng 3
(ngày 06)
Họp mặt doanh nhân cao su tại Singapore do Hiệp hội Thương mại Cao su Singapore (RTAS) tổ chức.
Tháng 3
(ngày 2425)
Hội nghị thượng đỉnh ngành cao su (World Rubber Summit) do Tổ chức Nghiên cứu Cao su Thế giới (IRSG) tổ chức tại Singapore.
Tháng 3 – 4
Họp mặt doanh nhân cao su tại Campuchia do Hiệp hội Phát triển Cao su Campuchia (ARDC).
Tháng 4
(ngày 0710)
Hội nghị và Triển lãm cao su Trung Quốc do Hiệp hội Cao su Trung Quốc tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc (www.cria.org.cn)
Tháng 5
(ngày 08)
Họp mặt doanh nhân cao su tại Thái Lan do Hiệp hội Cao su Thái Lan (TRA) tổ chức.
Tháng 7 – 8
Họp mặt doanh nhân cao su tại Indonesia do Hiệp hội Cao su Indonesia (GAPKINDO) tổ chức.
Tháng 10
Họp mặt doanh nhân cao su tại Malaysiado Sở Giao dịch cao su Malaysia (MRE) tổ chức.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chi tiết lịch trình và kinh phí của từng đoàn sẽ được thông báo đến các Hội viên và doanh nghiệp trước khi thực hiện.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hồng Vân)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>