Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tham dự Hội nghị góp ý về “Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014-2020, tầm nhìn đến 2030”

18/07/2015

Ngày 05/02/2015, đại diện Văn phòng Hiệp hội Cao su VN đã tham dự Hội nghị góp ý về “Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014-2020, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án) do Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh để tập hợp thêm ý kiến cho dự thảo Đề án, nhằm đảm bảo nội dung Đề án phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Trung ương đến địa phương.


Đề án là một bước cụ thể hóa Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020 của Chính phủ, làm khung khổ định hướng phát triển xuất khẩu hàng hoá và là cơ sở để các ngành, lĩnh vực xây dựng hoặc điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch phát triển. Đồng thời, là căn cứ cho việc chỉ đạo, điều hành một cách thống nhất và có hiệu quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam theo các khu vực thị trường.

Tham dự Hội nghị có đại diện của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng gần 70 đại diện đến từ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã đóng góp cho dự thảo Đề án từ hình thức kết cấu đến nội dung chi tiết, đặc biệt các đại biểu đã rất quan tâm về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ nhu cầu thực tại của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, các ý kiến đã được nêu lên như: các nguồn thông tin chính thống, tập quán, văn hóa, nhu cầu của các thị trường chính, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, đồng thời kiến nghị Ban soạn thảo cần bổ sung, lồng ghép các chính sách, giải pháp phối hợp đồng bộ các cấp kể cả với hiệp hội ngành hàng trong các chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy các hoạt động khảo sát nhu cầu thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu…

Cũng tại Hội nghị, đại diện Hiệp hội Cao su Việt Nam đã phản ánh thực trạng mà ngành cao su còn vướng mắc như thuế nhập khẩu cao su còn cao, thuế GTGT còn bị phân biệt đối xử đối với mặt hàng mủ cao su sơ chế, qua đó đã góp ý: trong phần nghiên cứu thực trạng, Đề án cần bổ sung các thực trạng liên quan đến chính sách, trong đó nêu thêm chính sách quản lý chất lượng sản phẩm; về cơ cấu phát triển ngành hàng trọng tâm xuất khẩu, nên bổ sung ngành hàng cao su, bao gồm nguyên liệu và sản phẩm cao su; đồng thời, trong phần giải pháp thực hiện của Đề án, cần bổ sung các nội dung liên quan đến thông tin nghiên cứu thị trường và các chính sách liên quan đến thể chế, cơ chế hỗ trợ như chính sách thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT…

Ban tổ chức đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị. Trong thời gian tới, Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để bổ sung, hoàn thiện để Đề án sớm đi vào thực hiện.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Việt Hồng, Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>