Hoạt động >> Hoạt động khác

Hiệp hội Cao su quốc tế thông qua Bản hiệu chỉnh Hợp đồng đối với cao su định chuẩn kỹ thuật

13/06/2017

 Trong giao dịch thương mại về cao su thiên nhiên, các doanh nghiệp thường vận dụng các điều khoản trong hợp đồng cao su quốc tế do Hiệp hội Cao su quốc tế (IRA: International Rubber Association) soạn thảo dành cho chủng loại cao su thiên nhiên định chuẩn kỹ thuật (TSR: Technically Specified Rubber) và mủ latex trong thùng (latex in drum) để tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong việc xuất nhập khẩu mặt hàng này trên thế giới. 


 Hợp đồng đối với TSR được thông qua lần đầu tại cuộc họp của Ban Chấp hành IRA được tổ chức vào ngày 24/9/1971 tại Ottawa. Đến nay, một số điều khoản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, các hiệp hội cao su của quốc gia thành viên Hội đồng Doanh nghiệp Cao su Đông Nam Á (ARBC: ASEAN Rubber Business Council), trong đó có Hiệp hội Cao su Việt Nam, đã thảo luận và kiến nghị IRA hiệu chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng để phù hợp hơn với các điều kiện mua bán hiện nay.

Ngày 19/3/2017, tại cuộc họp Ban Chấp hành IRA được tổ chức tại Singapore, bản hiệu chỉnh hợp đồng đối với TSR chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.
Các Hội viên, doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội để được cung cấp bản hiệu chỉnh nhằm tham khảo và thực hiện khi ký kết giao dịch thương mại.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>