Liên hệ

HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM

 

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel.: (84.28) 3932 2605

Fax: (84.28) 3932 0372

Email: office@vra.com.vn

Website: www.vra.com.vn