Thông tin hội viên

Cao su Điện Biên đạt sản lượng mủ và giá cao su có xu thế tăng

20/12/2021

Ngày 14/12/2021, Công ty CP Cao su Điện Biên tổ chức Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng sản lượng mủ cao su đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch và giá cao su tăng trong thời gian qua mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn công nhân, người lao động làm việc tại Công ty CP Cao su Điện Biên và những người dân góp đất trồng cao su ở tại Điện Biên.


Hiện nay, hàm lượng mủ tại các vườn cây cao su đến kỳ cho thu hoạch tại tỉnh Điện Biên được đánh giá cao, đảm bảo theo đúng dự kiến đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật. Cùng với đó giá mủ cao su có dấu hiệu phục hồi, chính vì vậy năm 2021 Công ty CP Cao su Điện Biên đã chính thức cắt lỗ luỹ kế, kinh doanh có lãi trong năm tài chính, đời sống của người dân góp đất, nhân công lao động được đảm bảo. Theo báo cáo của Công ty CP Cao su Điện Biên, đơn vị này đã tiến hành cạo mủ từ ngày 01/4/2021 đến ngày 08/12/2021 đã thu hoạch được 3.471,55 tấn mủ quy khô (về trước kế hoạch 23 ngày). Chất lượng mủ đạt yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh đó việc áp dụng kỹ thuật trong khai thác của Công ty được đảm bảo nên sản lượng mủ được khai thác đạt chất lượng, sản lượng tốt. Dự kiến đến hết năm 2021, Công ty CP Cao su Điện Biên phấn đấu sẽ khai thác khoảng 3.610 tấn mủ quy khô, đạt 104,0% kế hoạch năm.

Công nhân Công ty CP Cao su Điện Biên
 đang khai thác mủ
Hiện nay, giá mủ cao su trên thị trường niêm yết tại phiên giao dịch 47, ngày 14/12 là xấp xỉ 38 triệu đồng/tấn mủ SVR 10. Chính vì giá mủ cao su trên thị trường hiện nay tăng nên lợi nhuận của Công ty CP Cao su Điện Biên đã chính thức cắt lỗ luỹ kế, kinh doanh bắt đầu có lãi trong năm tài chính, đời sống của hơn 1.000 công nhân cao su được đảm bảo, thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số chế độ khác được đảm bảo, đầy đủ, không nợ lương. Người dân góp đất trồng cao su có nhiều hy vọng về cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Theo đó, kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Cao su Điện Biên phấn đấu sản lượng mủ cao su quy khô khoảng 3.800 tấn, năng suất khai thác đạt 1,21 tấn/ha, đưa toàn bộ diện tích 3.147,13 ha vào khai thác; doanh thu ước tính đạt 120, tỷ đồng. Trong đó, dự kiến tiêu thụ khoảng trên 90% sản lượng mủ, lợi nhuận thu về khoảng 3,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là tín hiệu mừng cho người dân góp đất trồng cao su, công nhân lao động và Công ty CP Cao su Điện Biên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao (104%), bài toán cây cao su tại Điện Biên bước đầu đã cho kết quả khả quan, giải quyết tốt nhu cầu việc làm, có thu nhập ổn định cho công nhân lao động là đồng bào dân tộc, tại địa phương.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>