Thông tin hội viên

SÔNG BÉ – CÔNG TY CP CAO SU SÔNG BÉ

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh

Tên viết tắt: SORUCO
Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Nhà máy: Quốc lộ 13, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0271.3667 249
Fax: 0271.3667 260
Email: kehoachkinhdoanh@caosusongbe.vn, soruco@caosusongbe.vn
Website: www.caosusongbe.vn
Thủ trưởng: Ông Nguyễn Đông Dần – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
Sản phẩm chính: SVR 3L (6.000 tấn/năm)
Quy mô lao động: 1.000 người
Thị trường chính: Nội địa
Tổng doanh thu: 165 tỷ VNĐ (2016)
Người liên hệ: Ông Nguyễn Trường Vỹ – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh
Điện thoại: 0917 481 481
Email: truongvysoruco@yahoo.com.vn

 

Các danh hiệu: ISO 9001:2015

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>