Thông tin

Nghiên cứu nông lâm nghiệp dựa vào cao su tại Indonesia

16/05/2007
Diện tích cao su tiểu điền chiếm 84% tổng diện tích trồng cao su tại Indonesia. Những nghiên cứu về việc trồng xen trong cao su tiểu điền cho thấy việc chọn loại cây trồng xen có ảnh hưởng đền sinh trưởng của cây cao su do vấn đề cạnh tranh về nước và dinh dưỡng

         Diện tích cao su tiểu điền chiếm 84% tổng diện tích trồng cao su tại Indonesia. Những nghiên cứu về việc trồng xen trong cao su tiểu điền cho thấy việc chọn loại cây trồng xen có ảnh hưởng đền sinh trưởng của cây cao su do vấn đề cạnh tranh về nước và dinh dưỡng . Sinh trưởng của cao su trồng hàng kép, và trồng xen Paraserianthes falcataria ở các mật độ trồng khác nhau ở 39 tháng tuổi thì  thấp hơn 14 % so với cao su trồng theo cùng mật độ trên nhưng không trồng xen và so với cao su không trồng xen với mật độ trồng bình thường thì thấp hơn 26%. Để tránh làm giảm sinh trưởng của cao su do sự cạnh tranh của cây trồng xen thì thời gian trồng xen thích hợp là  khi cây cao su được hai năm tuổi và trồng xen các loại  cây hàng năm có thời gian sinh trưởng ngắn. Với khía cạnh nông lâm kết hợp thì việc chọn lựa các dòng cao su mủ-gỗ là tốt nhất cho mục đích dài hạn.

(Nguồn: Wibawa, G.. 2001. Rubber based agroforestry research in Indonesia. Proc. Ind. Rubb. conf. and IRRDB Symp. 2000, p. 247-265.)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>