Thông tin

Trần Thị Thuý Hoa, Lại Văn Lâm, Lê Mậu Túy, Phạm Hải Dương, Vũ Văn Trường, Ngô Văn Hoàng. 2005

16/05/2007
(Trích trong: Bộ Nông nghiệp - PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 1: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)

Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam đã bắt đầu thực hiện chương trình cải tiến giống năm 1976, Viện đã tuyển chọn những giống nhập từ các nước khác và lai tạo giống cao su mới theo mục tiêu sản xuất cao su và gỗ cao su để phục vụ cho vùng truyền thống và hướng đến các vùng ít thuận lợi. Từ năm 1981, các giống cao su nhập nội ưu tú đã được khuyến cáo như PB 235, VM 515, PB 255, PB 260... Năng suất các giống này có thể đạt 1,5 - 1,7 tấn/ha/năm. Một số giống cao su của Viện lai tạo như RRIV 2, RRIV 3, RRIV 4 có năng suất cao hơn 2 tấn/ha/năm. Trong những thí nghiệm tuyển chọn, một số giống của Viện sản sinh từ các chương trình lai tạo giống gần đây tỏ ra sinh trưởng khỏe hơn và năng suất cao hơn giống đã khuyến cáo. Đó là nguồn giống triển vọng cho chương trình phát triển cao su của Việt Nam trong tương lai với tiềm năng trên 3 tấn cao su /ha/năm và trên 200 m3/ha gỗ nguyên liệu.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>