Thông tin

Trồng xen canh cao su tại Trung Quốc

16/05/2007

Lợi nhuận (net economic return)từ mô hình xen canh cao su và các cây trồng xen tại Trung Quốc đạt 1500 RMBY/năm = 2.772.743đ /ha/năm.

Lợi nhuận tính riêng cho từng cây trồng xen vào thời kỳ CS KTCB như sau :

Từ mía :     103,5 USD (1986-1988);

                   137,7 USD (1990-1991)

Từ trà :       207,7 USD (1986-1988);

                   58,2 USD (1990-1991)

Từ tiêu :      877,1 USD (1986-1988); 

                   -791 USD (1990-1991)

Từ cà phê : 78,4 USD (1986-1988);

                   -56,5 USD (1990-1991)

Bình quân thu nhập thêm từ mía : 527.746 đ/ha/năm; từ trà : 1.059.190 đ/ha/năm; từ tiêu : 4.473.370 đ/ha/năm; từ cà phê : 399.769 đ/ha/năm.

(Nguồn: Lin Weifu, Chen Qiubo, Zhou Zhongyu and Huang Shoufeng. 1996. Mixed farming in China?s rubber plantations)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>