Thông tin >> Tiêu chuẩn, quy chuẩn

DANH SÁCH QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ÁP DỤNG TRONG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM

16/11/2021

 

 TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CAO SU THIÊN NHIÊN

 

 
Sản phẩm
 
 
Tên tiêu chuẩn
 
Cao su thiên nhiên SVR
Tiêu chuẩn Việt Nam
Latex cao su thiên nhiên cô đặc – các loại ly tâm hoặc kem hóa được bảo quản bằng amoniac
Tiêu chuẩn Việt Nam
Latex cao su thiên nhiên cô đặc có hàm lượng protein thấp
Tiêu chuẩn Việt Nam
Cao su tờ xông khói
Tiêu chuẩn quốc tế
 
 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CAO SU

 

 
Sản phẩm
 
 
Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn
 
 
SĂM VÀ LỐP XE
 
 
Quy chuẩn Việt Nam
 
 
Tiêu chuẩn Việt Nam
 
 
Tiêu chuẩn ngành
 
 
GĂNG TAY
 
 
Tiêu chuẩn Việt Nam
 
 
Tiêu chuẩn ngành
 
 
 

TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI GỖ NGUYÊN LIỆU VÀ ĐỒ GỖ

 

 
Sản phẩm
 
 
Tên tiêu chuẩn
 
Ván bóc
Ván sợi – Ván MDF
Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
Gỗ nhiều lớp
Gỗ dán
Gỗ xẻ
Gỗ tròn
Đồ gỗ
 
 

 
NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN
 
Hạng mục
 
Tên quy chuẩn
Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>