Tin tức >> Chính sách có liên quan

Giảm mức đóng BHTN xuống 0% trong 12 tháng cho nhiều đối tượng

11/10/2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.


Trong đó, hướng dẫn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) xuống 0% trong 12 tháng như sau:

**Đối tượng được hỗ trợ
Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
**Giảm mức đóng và thời gian thực hiện
- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.
- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.
- Hàng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.
Quyết định 28/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>