Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 với cơ sở sản xuất, kinh doanh

11/10/2021

Ngày 30/9/2021, Bộ Y tế có Công văn 8228/BYT-MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.


Theo đó, đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) như sau:

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động (NLĐ) có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở... hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.
- Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho NLĐ:
+ Các tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao: Xét nghiệm hàng tuần tối thiểu cho 20% NLĐ có nguy cơ cao; xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ NLĐ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD.
+ Các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và nguy cơ: Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu cho 5– 10% NLĐ có nguy cơ cao; xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ NLĐ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD.
- Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh.
- Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế huyện nơi CSSXKD đóng chân (Trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2).
Xem thêm tại Công văn 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>