Tin tức >> Chính sách có liên quan

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/10/2021
Nội dung này được quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như sau:
 
(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ
 
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người; Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
 
- Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người; Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
 
(2) Doanh nghiệp nhỏ
 
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người; Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1).
 
- Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người; Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1).
 
(3) Doanh nghiệp vừa
 
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người; Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản (1), (2).
 
- Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Sử dụng lao động có tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người; Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản (1), (2).


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>