Tin tức >> Khoa học Công nghệ

Xử lý kỵ khí nước thải chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi biogas

12/09/2014

(KHPT Online) - Nhóm nghiên cứu Trần Văn Quang, Nguyễn Duy Phúc, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã thực hiện đề tài "Xử lý kỵ khí nước thải chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi biogas: kết quả thực nghiệm tại Nhà máy chế biến cao su Hiệp Đức, Công ty Cao su Quảng Nam".


Nước thải chế biến cao su Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam có nồng độ các chất ô nhiễm cao và thay đổi theo mùa, nguồn gốc từ các quá trình đánh đông, rửa và cán ép sản phẩm mủ tờ xông khói.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xử lý kỵ khí nước thải bằng hồ kỵ khí với vật liệu mang, khuấy trộn bằng biện pháp bơm hồi lưu cho thấy: với tải trọng thể tích thấp và thời gian nước lưu thay đổi trong khoảng 10 - 20 ngày, hiệu suất xử lý TSS đạt trung bình 70,4%; BOD5 86,2%; COD 88%.

Lượng biogas thu được trung bình 0,24 m3/m3 nước thải với tỷ lệ thành phần khí CH4 đạt 74% và có thể sử dụng như nguồn năng lượng tái tạo phục vụ quá trình sản xuất.

N. Hoa, nguồn: http://www.khoahocphothong.com.vn/newspaper/detail/37915/xu-ly-ky-khi-nuoc-thai-che-bien-mu-cao-su-ket-hop-thu-hoi-biogas.html, ngày 27/8/2014 (Thanh Danh trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>