Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Tổng cục Cao su Ấn Độ lo ngại năng suất giảm

26/04/2019

 Năng suất cao su giảm dường như là một nguyên nhân gây lo lắng không chỉ cho các bên liên quan mà còn cho cả Tổng cục Cao su Ấn Độ. Hiện đang có một chiến dịch nâng cao năng suất tại các khu vực đang phát triển trên khắp miền Nam Ấn Độ.


 Bắt đầu Chiến dịch 2019, Tổng cục Cao su Ấn Độ đang trong quá trình tổ chức một chương trình tiếp xúc đại chúng quy mô lớn để tăng năng suất trong các diện tích cao su với tầm nhìn dài hạn để đảm bảo nguồn cung cao su thiên nhiên bền vững và loại bỏ yêu cầu nhập khẩu.

Tạo nhận thức
Bắt đầu từ ngày 18/02, chiến dịch sẽ tập trung vào việc tạo nhận thức cho những người trồng trong các tập quán nông nghiệp quan trọng và nhân rộng mức độ áp dụng của họ thông qua một cách tiếp cận toàn diện. Các tập quán thực hành nông nghiệp tốt (GAP) sẽ được phổ biến cho người trồng, các quan chức của Tổng cục cho biết.
Phân tích hiện tại của Viện Nghiên cứu Cao su Ấn Độ chỉ ra rằng việc áp dụng đổi mới công nghệ với các biện pháp tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập có thể giúp việc trồng cao su có lợi nhuận vừa phải ngay cả trong kịch bản giá thấp như hiện tại.
Vốn đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển các vườn cây, việc nông dân bỏ mặc cao su vì giá thấp là không khôn ngoan.
Nhu cầu nhập khẩu
 
2017-18 (tấn)
2018-19 (tấn) (đến tháng 11/2018)
Sản lượng
694.000
407.000
Tiêu thụ
1.112.210
818.040
Xuất khẩu
5.072
642
Nhập khẩu
469.760
406.374
Giá trung bình của RSS 4 nội địa (Rupee/kg)
129,8
126,05 (đến tháng 12/2018)
Giá trung bình của RSS 3 quôc tế (Rupee/kg)
116,78
106,22 (đến tháng 12/2018)
Tổng sản lượng tháng 11/2017: 64.000 tấn
Tổng sản lượng tháng 11/2018: 63.000 tấn
Gần đây, đã có khoảng cách ngày càng lớn giữa sản xuất và tiêu thụ, được đáp ứng bởi nhập khẩu.
Điều này đã dẫn đến giá sụt giảm cùng với giá cao su hiện hành trên thị trường quốc tế thấp hơn, buộc phần lớn người trồng ngừng cạo, do đó ảnh hưởng đến sản lượng nội địa.
Theo người trồng, các vườn cây cao su hiện đang đâm chồi sau mùa rụng lá. Đây là thời kỳ mà độ ẩm trong đất thấp.
Thông thường, trong giai đoạn này, người trồng nghỉ cạo đôi khi đến hai tháng. Khai thác thường bắt đầu lại khi mưa rào trước gió mùa trong nửa đầu tháng 4. Tổng cục đã đề xuất tiến hành các cuộc họp nhóm tại tất cả các khu vực trồng cao su ở Kerala, Tamil Nadu và Karnataka, với sự tham gia của Cộng đồng các nhà sản xuất cao su (RPSs) cho đến ngày 15/3. Sau đó, gói GAP sẽ được triển khai trong các cuộc họp tiềm năng.
Khoảng cách sản lượng – tiêu thụ
Khoảng cách sản xuất – tiêu thụ cao su thiên nhiên đang gia tăng ở Ấn Độ.
Trong năm tài chính đang diễn ra, sản lượng trong nước có thể chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu của ngành.
Ngành đã liên hệ với Tổng cục Cao su Ấn Độ về nhu cầu tăng sản lượng và năng suất.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam biên dịch (Hiền Bùi), nguồn: “Rubber Board worried by productivity decline”, Indian/International Rubber Journal, 01-02/2019, 44-46-48 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>