Tin tức >> Tin cao su trong nước

9 tháng, Cao su Phú Riềng khai thác đạt 57,4% kế hoạch

08/10/2018

 Mặc dù giá bán mủ vẫn ở mức thấp, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nhưng 9 tháng năm 2018, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng vẫn duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho 6.136 cán bộ, công nhân viên, lao động với mức thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.


 Các chế độ như bồi dưỡng độc hại, ốm đau, thai sản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện... được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch; công tác chăm sóc sức khỏe luôn được chú trọng, giúp người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Năm 2018, được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao chỉ tiêu 24.500 tấn, Công ty phấn đấu khai thác trên 25.500 tấn, năm thứ 12 liên tiếp đạt năng suất bình quân trên 2 tấn/ha; hàm lượng mủ nước DRC bình quân toàn Công ty từ 31% trở lên; tỷ trọng mủ nước chiếm từ 75% trở lên trong tổng sản lượng khai thác, trong đó loại 1 đạt từ 98% trở lên. Tính đến ngày 25/9/2018, Công ty khai thác được 14.073 tấn, đạt 57,4% kế hoạch, trong tốp dẫn đầu về thực hiện kế hoạch sản lượng của Tập đoàn. 2018 là năm khó khăn do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sản lượng, tuy nhiên bằng nhiều giải pháp, Công ty quyết tâm vượt kế hoạch Tập đoàn giao.
Năm 2017, năng suất vườn cây bình quân của Công ty đạt 2,34 tấn/ha, là đơn vị có năng suất dẫn đầu toàn ngành. Nổi bật là 11 năm liên tục trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn. Nhờ năng suất vườn cây, sản lượng vượt nhiều trong những năm qua nên thu nhập người lao động của Công ty cũng dẫn đầu Tập đoàn (bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng).


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>