Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Tây Ninh dự kiến lợi nhuận hơn 41 tỷ đồng trong quý IV/2020

26/10/2020

Công ty CP Cao su Tây Ninh (mã TRC, sàn HoSE) cho biết có thể đạt 133,7 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối cùng năm 2020.


Giá bán cao su của Cao su Tây Ninh trong quý IV dự kiến sẽ giảm thấp hơn so với bình quân 9 tháng đầu năm

Công ty cũng dự kiến mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho quý IV là 41,5 tỷ đồng; sản lượng dự kiến quý IV là 2.734 tấn, năng suất 0,73 tấn/ha. Sản lượng chế biến 1.985,86 tấn, sản lượng tiêu thụ 3.474,45 tấn. Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác của Công ty là hơn 5 nghìn tấn, năng suất 1,37 tấn/ha. Sản lượng chế biến là 7.814 tấn, sản lượng tiêu thụ là 5.626 tấn. Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 253,9 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là gần 53,2 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cao su Tây Ninh bị âm 12,6 tỷ đồng, tuy nhiên, mức âm cũng đã giảm hơn cùng kỳ do 9 tháng đầu năm 2019, lưu chuyển tiền thuần kinh doanh âm 50,7 tỷ đồng.
Về hoạt động của Công ty con tại Campuchia là Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su, doanh nghiệp dự kiến cần 213  tỷ đồng nhu cầu vốn cho công ty này trong quý IV. Diện tích cao su dự kiến trong quý IV là 6.419 ha, bằng diện tích hiện tại. Sản lượng khai thác quý IV của Tây Ninh Siêm Riệp là 177 tấn, sản lượng tiêu thụ là 300,5 tấn, tổng doanh thu là 8,6 tỷ đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>