Tin tức >> Tin cao su trong nước

Mỹ giảm nhập khẩu cao su ở hầu hết thị trường

11/01/2021

Trong 10 tháng đầu năm 2020, cả lượng và giá trị nhập khẩu cao su ở các thị trường của Mỹ đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.


Báo cáo thị trường nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ, 10 tháng năm 2020, Mỹ nhập khẩu 1,33 triệu tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 2,32 tỷ USD, giảm 19,7% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Indonesia, Thái Lan, Canada, Hàn Quốc và Đức là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Mỹ. Trong 10 tháng năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 14 cho Mỹ với 19.646 tấn, trị giá 28,46 triệu USD, giảm 26,5% về lượng và giảm 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Mỹ chiếm 1,47%, giảm nhẹ so với mức 1,61% của 10 tháng năm 2019.

Về cơ cấu mặt hàng, nhập khẩu cao su thiên nhiên (Mã HS 4001) của Mỹ đạt 664.190 tấn, trị giá 978,7 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Indonesia, Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Liberia và Việt Nam là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su thiên nhiên cho Mỹ trong 10 tháng năm 2020. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Mỹ, với 19.620 tấn, trị giá 28,27 triệu USD, giảm 26,4% về lượng và giảm 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 2,96%, giảm nhẹ so với 3,16% của 10 tháng năm 2019.
Thị trường cung cấp cao su cho Mỹ trong 10 tháng năm 2020 (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005). Nguồn: Bộ Công Thương/Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ
Ngoài ra, trong 10 tháng năm 2020, Mỹ nhập khẩu 483.380 tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 924,9 triệu USD, giảm 18,7% về lượng và giảm 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Mexico và Pháp là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 10 tháng năm 2020. 
Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 10 tháng năm 2020 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nhật Bản trong tổng nhập khẩu của Mỹ giảm; trong khi thị phần của Hàn Quốc, Đức, Mexico và Pháp lại tăng. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu của Mỹ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>