Tin tức >> Tin cao su trong nước

Tài liệu kỹ thuật cao nhất trong ngành cao su

11/01/2021

Hoàn thiện và ban hành Quy trình kỹ thuật (QTKT) năm 2020 là một trong những thành công lớn trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) năm 2020.


Trong quá trình phát triển của VRG, để kịp thời định hướng cho các đơn vị trong việc trồng, chăm sóc và khai thác cao su, VRG đã ban hành và chỉnh sửa, bổ sung QTKT qua các năm 1990, 1997, 2004 và 2012. Hiện nay, ngành cao su đứng trước những cơ hội mới nhưng cũng có nhiều thách thức trên con đường phát triển, hội nhập, đặc biệt hướng tới mục tiêu lớn nhất đó là Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả, xây dựng ngành cao su phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), nâng cao đời sống người lao động (NLĐ). Do đó, xây dựng QTKT mới, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn là nhiệm vụ khoa học quan trọng soi sáng, dẫn đường cho các đơn vị.

QTKT 2020 là kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học, nghiên cứu hàng đầu của ngành cao su Việt Nam, sửa đổi những khía cạnh không còn phù hợp, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức sản xuất, đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu nâng cao giá trị sử dụng đất và hiệu quả SXKD của các đơn vị. Thực tế, dự án phát triển cao su của VRG có mặt ở khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc, Lào và Campuchia. Mỗi khu vực đều khác nhau về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, văn hóa, cơ cấu kinh tế vùng… Vì vậy, yêu cầu đặt ra về việc soạn thảo và ban hành QTKT năm 2020 càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Hoàn thiện để trở thành quy chuẩn quốc gia
Qua 4 lần tổ chức góp ý, với 177 ý kiến đóng góp của các đơn vị gởi về Ban biên soạn QTKT thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực quan trọng của VRG. Ông Lê Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Lãnh đạo Bộ đánh giá cao cách tổ chức xây dựng thực hiện QTKT cây cao su năm 2020 một cách bài bản. Đây là một tài liệu dài, là công trình nghiên cứu đồ sộ, tập hợp những thành tựu về thực tiễn và khoa học công nghệ ngành cao su. Quy trình này có yếu tố kế thừa, đồng thời tập hợp những kết quả nghiên cứu mới, quy trình sẽ là một tài liệu hữu ích cho các đơn vị tổ chức sản xuất có hiệu quả trong giai đoạn ngành cao su có những thách thức như hiện nay”.
QTKT hướng tới mục tiêu
Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả
Với sự đóng góp to lớn của ngành cao su vào sự phát triển của cả nước, do đó ông Lê Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị QTKT cây cao su năm 2020 của VRG xây dựng và ban hành không chỉ được áp dụng trong phạm vi VRG mà sẽ là tài liệu khoa học quan trọng, định hướng trong công tác tổ chức SXKD cao su trong cả nước, hỗ trợ cho hơn 600.000 ha cao su ngoài VRG. Trong thời gian tới, VRG và Bộ sẽ kết hợp để có những bước hoàn thiện để đưa QTKT 2020 của VRG thành quy chuẩn quốc gia cho ngành cao su.
Tháng 10 vừa qua, QTKT năm 2020 đã được ban hành và phổ biến rộng rãi đến các đơn vị trong toàn VRG. Đặc biệt, tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XII, năm 2020, QTKT mới này đã được cập nhật để soạn thảo bộ đề thi lý thuyết cho các thí sinh. Phát biểu tại Hội thảo góp ý QTKT năm 2020, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “QTKT năm 2020 vừa tài liệu khoa học, là cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong từng giai đoạn một cách chặt chẽ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đem lại hiệu quả nhất. Đồng thời vừa là tài liệu pháp lý, thông qua đó có thể đánh giá hiệu quả của từng đơn vị. Hiện nay QTKT năm 2020 là tài liệu kỹ thuật cao nhất trong ngành”.
Minh Nhiên, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2021/01/08/tai-lieu-ky-thuat-cao-nhat-trong-nganh-cao-su/, ngày 08/01/2021 (VQ trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>