Tin tức >> Tin cao su trong nước

Tổng Cục Lâm nghiệp sẽ hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cấp chứng chỉ rừng cho 10.000 ha cao su

01/04/2019

 Đây là nội dung đã được thống nhất, tại buổi làm việc ngày 20/3/2019, giữa VRG với Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam về chương trình phát triển rừng bền vững của Tập đoàn.


 

Quang cảnh buổi làm việc ngày 20/3/2019. Ảnh: Thái Bình
Tham dự buổi làm việc, phía Tổng Cục Lâm nghiệp có ông Nguyễn Quốc Trị – Tổng Cục trưởng, ông Cao Chí Công – Phó Tổng Cục trưởng, ông Bùi Chính Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp, cùng với các Viện Lâm nghiệp Nhiệt đới, Viện Lâm sinh. Về phía VRG có ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Ban Công nghiệp và Ban Xây dựng Cơ bản.
Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi, thảo luận về nội dung phát triển rừng bền vững theo các chương trình của quốc gia; thảo luận về nội dung phát triển rừng bền vững theo chương trình của VRG và các mục tiêu ưu tiên thực hiện hoàn thành trong năm 2019 của Tập đoàn như: thực hiện cấp chứng chỉ rừng cho 10.000 ha cao su tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ theo hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) và chuyển tiếp được công nhận theo chứng chỉ rừng quốc tế PEFC trong năm 2020 khi Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của tổ chức PEFC và được PEFC công nhận, phê duyệt các quy trình chứng chỉ rừng quốc gia. Đồng thời Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ để Tập đoàn triển khai thực hiện việc tái liên kết với tổ chức FSC (tổ chức chứng nhận chứng chỉ rừng bền vững).
Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung: Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam và VRG thống nhất sẽ ký kết quy chế phối hợp trong tháng 4/2019. Giao cho các đầu mối của hai bên thực hiện xây dựng quy chế phối hợp và trình lãnh đạo hai bên thống nhất. Về phía Tổng Cục Lâm nghiệp là Văn phòng Chứng chỉ rừng quốc gia và phía VRG là Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững.
Tổng Cục Lâm nghiệp thống nhất thực hiện mô hình thí điểm cấp chứng chỉ rừng để nhân rộng tại Tập đoàn theo Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được Thủ tướng phê duyệt từ nguồn vốn ngân sách. Giao Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp thực hiện các thủ tục để trình lãnh đạo Bộ. Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam thống nhất sẽ tìm kiếm các nguồn lực từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các quốc gia để hỗ trợ VRG trong việc thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho toàn bộ diện tích.
Tổng Cục sẽ nghiên cứu các biện pháp phù hợp để làm việc với tổ chức FSC nhằm hỗ trợ cho Tập đoàn trong việc tái cấp chứng chỉ rừng. Ngoài ra, Tổng Cục Lâm nghiệp và Văn phòng Chứng chỉ rừng quốc gia thuộc Tổng Cục sẽ hỗ trợ và giới thiệu cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam các đơn vị tư vấn cấp chứng chỉ rừng có năng lực để thực hiện các nội dung cấp chứng chỉ rừng với tiến độ, chi phí phù hợp và với các tiêu chí đánh giá hội nhập với tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế.
Bên cạnh đó, Tổng Cục Lâm nghiệp đề nghị VRG tạo điều kiện cho Tổng Cục thực hiện mục tiêu quản lý phát triển rừng bền vững theo Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số: 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 và Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý rừng bền vững được ban hành ngày 16/11/2018.
Hai bên thống nhất sẽ cùng hỗ trợ để tạo điều kiện cho Văn phòng Chứng chỉ rừng quốc gia làm việc với các đối tác nước ngoài trong tiến trình thực hiện công nhận Việt Nam là quốc gia thành viên của PEFC và tiến trình thực hiện việc phê duyệt quy trình chứng chỉ rừng quốc gia.
Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam giao cho Vụ trưởng Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp hỗ trợ Tập đoàn trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu cấp chứng chỉ cho 10.000 ha trong năm 2019 và ba tháng báo cáo một lần cho Tổng Cục trưởng để kịp thời điều chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn cho các bên.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>