Tin tức

Xuất khẩu cao su thiên nhiên năm 2015 tăng về lượng

21/01/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 12/2015 ước đạt 145.317 tấn với giá trị khoảng 165,0 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.136 USD/tấn. So với tháng trước (11/2015), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 19% về lượng, tăng 12% về giá trị nhưng giá tiếp tục giảm 5,9%. 


 Cả năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 1,138 triệu tấn với giá trị khoảng 1,53 tỷ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.347 USD/tấn. So với năm 2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên năm 2015 tăng 6,7% về lượng, giảm 13,9% về giá trị và giảm 19,3% về giá.

Trong tháng 12/2015, cao su khối SVR 3L là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 29.778 tấn (20,5%), giá trị 35,7 triệu USD, với đơn giá bình quân đạt 1.200 USD/tấn, giảm 19,1% về lượng và giảm 22,5% về giá trị so với tháng 11/2015. Tiếp đến là cao su khối SVR 10, đạt 21.713 tấn (14,9%), trị giá 24,2 triệu USD, với đơn giá 1.150 USD/tấn, giảm 8,2% về lượng và giảm 13,8% về giá trị so với tháng 11/2015. Xuất khẩu cao su hỗn hợp tháng 12/2015 đạt 14.801 tấn (10,2%), giá trị đạt 17,0 triệu USD, tăng 24,7% về lượng và tăng 16,6% về giá trị so với tháng trước. Trong tháng 12 năm 2015, xuất khẩu nhóm cao su khác chiếm lượng và tỷ trọng rất lớn, khoảng 50.769 tấn (34,9%), phần lớn thuộc nhóm mã HS 400280 (hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp với thành phần cao su thiên nhiên chiếm tỷ lệ lớn).
Trong 12 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 572.636 tấn, chiếm 50,3% tổng lượng xuất khẩu (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2014), giá trị đạt 763,4 triệu USD (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014). Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 170.124 tấn (thị phần 15,0%, giảm 15,8% ) và Ấn Độ 89.303 tấn (thị phần 7,8%, giảm 1,8%).
Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường năm 2015
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>