Giới thiệu

Ban Lãnh đạo Hiệp hội Cao su VN và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ V (2018 – 2021)

STT
Họ và tên
Chức danh trong Hiệp hội
Chức danh trong đơn vị
Tên đơn vị
1
Trần Ngọc Thuận
Chủ tịch
Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2
Huỳnh Văn Bảo
Phó Chủ tịch
Tổng Giám đốc
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
3
Nguyễn Mạnh Sơn
Phó Chủ tịch
PTGĐ
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
4
Nguyễn Viết Tượng
Phó Chủ tịch
Chủ tịch
Công ty CP Cao su Đắk Lắk
5
Võ Hoàng An
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
 
 
6
Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Kiểm tra
Phụ trách Ban Tài chính Kế toán
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
7
Hoàng Sỹ Chung
Ủy viên
PTGĐ
Tổng công ty 15
8
Nguyễn Đình Đông
Ủy viên
PTGĐ
Công ty CP Cao su Miền Nam
9
Phan Thành Dũng
Ủy viên
Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Cao su VN
10
Nguyễn Đại Dương
Ủy viên
PTGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
11
Nguyễn Văn Hiền
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk
12
Trần Quốc Toản
Ủy viên
Phó Cục trưởng Cục XNK
Cục XNK – Bộ Công Thương
13
Lê Thanh Hưng
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
14
Lê Văn Kích
Ủy viên
Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
15
Lê Khả Liễm
Ủy viên
Chủ tịch kiêm TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
16
Nguyễn Duy Linh
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê - Kampongthom
17
Lê Bạch Long
Ủy viên
Phó Chủ tịch
Hội Cao su - Nhựa TP.HCM
18
Phạm Đình Luyến
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
19
Trần Minh
Ủy viên
Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su
20
Ngô Quyền
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP Cao su Việt - Lào
21
Nguyễn Hồng Thắng
Ủy viên
PTGĐ
Công ty CP Cao su Lai Châu
22
Nguyễn Văn Thanh
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
23
Võ Quang Thuận
Ủy viên
Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
24
Đồng Minh Toàn
Ủy viên
TGĐ
Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước
25
Nguyễn Quốc Toản
Ủy viên
Q.Cục trưởng
Cục Chế biến&PTTTNS
26
Đỗ Minh Tuấn
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
27
Nguyễn Văn Tược
Ủy viên
Tổng Giám đốc
Công ty CP Cao su Phước Hòa
28
Lê Văn Vui
Ủy viên
TGĐ
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
29
Lê Tiến Vượng
Ủy viên
Tổng Giám đốc
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ V (2018 – 2021)

STT
Họ và tên
Chức danh trong Hiệp hội
Chức danh trong đơn vị
Tên đơn vị
1
Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Kiểm tra
Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban Tài chính Kế toán
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2
Nguyễn Trọng Cảnh
Ủy viên
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Công ty CP Cao su Bà Rịa
3
Lê Văn Chành
Ủy viên
Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ
Công ty CP Cao su Tây Ninh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XUẤT KHẨU CAO SU

TT

Họ tên

Chức danh

1

Ông Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch Hội đồng quản lý

2

Ông Huỳnh Văn Bảo

Ủy viên Hội đồng quản lý

3

Ông Nguyễn Viết Tượng

Ủy viên Hội đồng quản lý

4

Ông Võ Hoàng An

Ủy viên Hội đồng quản lý

5

Ông Lê Thanh Hưng

Ủy viên Hội đồng quản lý

6

Ông Lê Thanh Tú

Ủy viên Hội đồng quản lý

7

Ông Đỗ Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản lý

8

Ông Nguyễn Văn Tược

Ủy viên Hội đồng quản lý

9

Ông Lê Văn Vui

Ủy viên Hội đồng quản lý

10

Bà Nguyễn Thị Kiều Nương

Ủy viên Hội đồng quản lý
kiêm Giám đốc Quỹ

 

 Quay về