Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Mời tham dự hội thảo “Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam”

21/09/2021

Quản lý rừng bền vững và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm là những yếu tố ngày càng trở nên cần thiết để đáp ứng các nhu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là những khái niệm còn khá mới, đặc biệt là với các chủ rừng nhỏ với diện tích nhỏ lẻ (trung bình khoảng 2 3 ha). Dù là mắt xích quan trọng sở hữu phần lớn diện tích rừng của Việt Nam, đối tượng này thường cho rằng chứng chỉ quản lý rừng bền vững là ngoài tầm với và chỉ dành cho các công ty hoặc các chủ rừng với quy mô lớn.

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các chủ rừng nhỏ quản lý rừng bền vững, Chương trình chứng nhận rừng (PEFC) và Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) đã xây dựng một hệ thống chứng chỉ rừng phù hợp với mọi chủ rừng nhỏ ở Việt Nam. Không quan trọng quy mô diện tích đất lâm nghiệp, các chủ rừng đều có thể thực hiện quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng. PEFC và VFCS đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo nhóm cho các chủ rừng quy mô nhỏ, chia sẻ gánh nặng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm có chứng chỉ.
Để mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận với chứng chỉ rừng PEFC và VFCS, PEFC sẽ tổ chức hội thảo chuyên sâu “Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo hệ thống VFCS/PEFC cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam”. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, với sự bảo trợ của dự án “Thương mại lâm nghiệp bền vững khu vực Hạ lưu sông Mê Kông” thuộc Chương trình UN-REDD và “Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Nông thôn mới” thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào lúc 13:30 16:30, ngày 29/9/2021, bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. PEFC sẽ chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ các mô hình thành công về chứng chỉ nhóm ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, đồng thời giới thiệu chủ rừng nhỏ với các đối tác trong ngành, các tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế và các chủ rừng khác. Các chủ rừng và công ty tham gia cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thức thực hiện chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC. Đây cũng là một công cụ mà các công ty trong chuỗi giá trị có thể hỗ trợ các chủ rừng nhỏ tiếp cận và thực hiện chứng chỉ rừng.
Đăng ký tham dự hội thảo (miễn phí) tại đây: https://treee.es/smallholderVN hoặc bằng cách gửi email tới: bichnv.fsiv@gmail.com (Người liên hệ: Nguyễn Văn Bích – ĐT: 0367 399 383).
Xem thông cáo báo chí và chương trình chi tiết tại: https://bit.ly/3Audk5U
Văn phòng HHCSVN


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>