Thông tin hội viên

Cao su Bình Thuận đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

21/02/2022

Đó là đánh giá của ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận tại Hội nghị Người lao động năm 2022 được tổ chức vào ngày 14/02/2022.


 Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trong điều kiện giá mủ tăng so với những năm trước cùng với việc chủ động khắc phục những khó khăn, Cao su Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Cụ thể: sản lượng khai thác đạt 5.660 tấn mủ, đạt 100% kế hoạch; tổng doanh thu cao su đạt 497 tỷ đồng, vượt gần 23% so với kế hoạch; lợi nhuận gần 81 tỷ đồng, vượt 115% kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hiệu quả, do đó đời sống, thu nhập của người lao động (NLĐ) được nâng cao, năm 2021 thu nhập bình quân của 1.185 người đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 23% so với năm 2020.
Thực hiện Chương trình phát triển bền vững, năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp Công ty nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam. Đồng thời được SGS đánh giá công nhận thành công hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo PEFC ST 2002:2020 và được cấp chứng nhận rừng bền vững cho Nông trường Thuận Đức và Nông trường Thuận Tân với tổng diện tích được chứng nhận hơn 2.202 ha.
Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2022. Trong đó, phấn đấu khai thác hơn 5.650 tấn mủ; thu mua và gia công hơn 6.700 tấn; tổng doanh thu gần 472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 42 tỷ đồng. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đề nghị: “Năm 2022, Công ty cần tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất vườn cây, nâng cao giá trị sử dụng đất, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, Lao động sáng tạo. Bên cạnh các hoạt động SXKD, Công ty phải tiếp tục chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, đảm bảo các quyền lợi, chính sách cho NLĐ để NLĐ yên tâm công tác”.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>