Thông tin hội viên

Cao su Đồng Phú xây dựng nhiều giải pháp hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022

21/02/2022

Phát huy những kết quả nổi bật trong năm 2021, Công ty CP Cao su Đồng Phú quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kép năm 2022. Tiếp tục giữ vững 17 năm liên tục đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha.


Ngay từ những ngày đầu năm, Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022: Tổ chức chăm sóc và khai thác 5.495 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng trên 10.200 tấn, năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha. Phấn đấu thu mua cao su tiểu điền trên 3.000 tấn. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, tiền lương bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người lao động (NLĐ) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tập trung nguồn lực để giúp đỡ các công ty con, công ty liên kết hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Hồ Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
TGĐ Công ty báo cáo tại Hội nghị
Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2022, công ty xây dựng những biện pháp cụ thể: Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm, các khoản đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung kiểm soát các dự án đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, ổn định việc làm và đời sống NLĐ. Phát triển thị trường mới, tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất và thu mua. Thực hiện tổ chức lao động khoa học, duy trì đúng định mức lao động và quy trình kỹ thuật, tìm các biện pháp tiết kiệm chi phí giao khoán tăng thu nhập cho NLĐ. Tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương…
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của công ty, ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhận định, năm 2021 là một năm hết sức khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể NLĐ và sự nhạy bén trong quản lý điều hành của ban lãnh đạo công ty, Cao su Đồng Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ. Thu nhập trên 11 triệu đồng/người/tháng là khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. “Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh Bình Phước. Công ty luôn tích cực ủng hộ cộng đồng xã hội thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất và tinh thần, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Công ty góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương” – ông Huỳnh Anh Minh phát biểu. “Tôi tin tưởng công ty sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học hiện đại, đẩy mạnh hàm lượng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục chuyển đổi theo mô hình hợp tác của tỉnh với VRG… Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ để Cao su Đồng Phú hoàn thành nhiệm vụ được giao” – ông Huỳnh Anh Minh chỉ đạo.
Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “Công ty là điểm sáng của toàn ngành trong đầu tư, với số tiền đầu tư 950 tỷ đồng đạt lợi nhuận 70 tỷ đồng trong năm 2021, là một trong những đơn vị thành viên hàng đầu của VRG về hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống NLĐ và đóng góp vào sự phát triển của địa phương”. “Tôi đề nghị công ty tăng sản lượng thu mua, để tích cực hỗ trợ cao su tiểu điền, tăng công suất nhà máy chế biến, tăng thu nhập NLĐ. Tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản. Duy trì doanh nghiệp mãi mãi bền vững. Phát huy sự gắn bó với chính quyền địa phương, chủ động xây dựng những chương trình cụ thể để tối ưu tiềm năng sử dụng đất đai…” – ông Lê Thanh Tú chỉ đạo.
Trần Huỳnh – Ảnh: Vũ Phong, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2022/02/15/cao-su-dong-phu-xay-dung-nhieu-giai-phap-hoan-thanh-vuot-muc-ke-hoach-nam-2022/, ngày 15/02/2022 (VQ trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>