Thông tin hội viên

Cao su Kon Tum trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong kỹ thuật nông nghiệp

05/04/2021

Đã có 12 báo cáo, 7 tham luận và 4 chuyên đề liên quan đến công tác nông nghiệp năm 2020 được trình bày tại Hội nghị nông nghiệp và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tổ chức vào ngày 30/3/2021.


Hầu hết các vấn đề liên quan đến công tác nông nghiệp đều nằm trong 4 chuyên đề do Phòng kỹ thuật báo cáo. Trong đó, điểm nhấn là báo cáo: Giải pháp nâng cao chất lượng vườn ươm, vườn nhân để đáp ứng nhu cầu tái canh hàng năm; Kết quả thâm canh vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB) năm 2020; Công tác phun phòng phấn trắng năm 2021… Trong 4 chuyên đề Phòng kỹ thuật báo cáo đều đã nêu khá cụ thể, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong công tác nông nghiệp. Báo cáo đã chỉ ra những vấn đề làm được, chưa làm được, những nguyên nhân và hạn chế cần khắc phục trong từng lĩnh vực từ vườn ươm cây giống; chăm sóc vườn cây KTCB; vườn cây kinh doanh đến công tác phun phòng phấn trắng; phun phân qua lá; công tác trang bị vật tư, máng mái che mưa…

Giám đốc 11 nông trường ký cam kết
 hoàn thành sản lượng với TGĐ Công ty
Trong công tác khai thác mủ, công ty phải điều chỉnh sản lượng cho 7 nông trường với lý do thiếu lao động, diện tích thanh lý công trình, diện tích thanh lý tái canh sớm, dịch Covid-19 đã làm gián đoạn công tác khai thác 15 ngày, diễn biến mưa bão khá phức tạp khi vườn cây của công ty phải chịu ảnh hưởng của 5 – 6 cơn bão trong tổng số 14 cơn bão của năm. Trong khi đó, diện tích không thu được mủ khá lớn với trên 682 ha…do vậy, năng suất và sản lượng có giảm so với năm trước.
Tại hội nghị lần này, các đại biểu tiếp tục có sự chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng kiến mới áp dụng vào công tác khai thác sản lượng, bảo vệ sản phẩm, công tác phun thuốc phòng phấn trắng, nhất là con người và công tác quản lý điều hành. Chính những cách làm đó đã giúp công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của VRG giao khai thác trên 13.000 tấn, năng suất 1,750 tấn/ha.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 2021, lãnh đạo công ty đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, nông trường trực thuộc sau hội nghị này sẽ bắt tay ngay vào công tác chú trọng đào tạo tay nghề cho công nhân mới và yếu, tích cực trang bị vật tư cho vườn cây để sẵn sàng khi có mưa là tổ chức ra quân thu hoạch mủ, điều chỉnh và kiện toàn bộ máy hoạt động của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Đồng thời, chủ động áp dụng những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và cách làm mới được rút ra tại hội nghị này đối với vườn cây, nhà máy cũng như các phòng ban chuyên môn để tiết kiện chi phí nhằm tăng năng suất lao động, góp phần đưa thu nhập của người lao động tăng cao hơn so với thu nhập của năm trước.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>