Thông tin hội viên

Cao su Tân Biên (RTB) báo lãi 380 tỷ đồng cả năm, gấp đôi cùng kỳ

14/02/2022

Riêng quý IV/2021 Cao su Tân Biên lãi sau thuế 83 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.


Công ty CP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 11,3% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 127 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 51,1%. Trong quý, doanh thu tài chính giảm sâu, bằng 1/5 cùng kỳ, đạt hơn 10 tỷ đồng do không có khoản thu lãi bán các khoản đầu tư hơn 37 tỷ đồng như cùng kỳ. Còn chi phí tài chính giảm được gần 6 tỷ đồng, còn hơn 11 tỷ đồng – chủ yếu là chi trả lãi vay. Ngoài ra chi phí bán hàng hơn 15 tỷ đồng (tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 7 tỷ đồng, lên trên 26 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 22% xuống còn 83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 47 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 889 tỷ đồng, tăng trưởng gấp rưỡi so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt gần 415 tỷ đồng, gấp 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi, lên 380 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 284 tỷ đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>