Thông tin hội viên

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Doanh nghiệp điển hình về đầu tư có trách nhiệm vào cao su ở Việt Nam

17/02/2022

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (BRC) – một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), đã tham gia vào chuỗi nghiên cứu điển hình cho Hướng dẫn của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Thúc đẩy Đầu tư có trách nhiệm vào Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (ASEAN RAI).


Nghiên cứu điển hình này phát thảo hành trình của BRC trong việc tiếp nhận và thực hiện kế hoạch phát triển cao su bền vững từ Công ty mẹ – VRG.

VRG là một tập đoàn kinh tế nông nghiệp nhà nước, hoạt động chính là trồng và chế biến cao su, đầu tư vào lĩnh vực nông lâm kết hợp, năng lượng, cơ khí, giao thông và bất động sản. Đầu tư của VRG thông qua BRC nhằm hỗ trợ doanh nghiệp này tiếp nhận và thực hiện kế hoạch phát triển cao su bền vững bao gồm các hoạt động chính: (1) Tái canh liên tục; (2) Duy trì các diện tích rừng trồng đã được chứng nhận theo Hệ thống Chứng nhận rừng Việt Nam – Chương trình Xác nhận Chứng nhận Rừng (VFCS-PEFC) và các nhà máy chế biến theo Quy trình giám sát chuỗi hành trình sản phẩm của PEFC (CoC); và (3) Đáp ứng các yêu cầu của thị trường về sản phẩm có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Với mục tiêu cuối cùng là đạt được chứng chỉ quản lý rừng (FM) cho tất cả diện tích cao su của BRC, sau đó được cấp chứng chỉ theo Hội đồng quản lý rừng (FSC).
Những bài học chính nổi bật từ khoản đầu tư này bao gồm:
- Thực hiện nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động, tham gia và tham vấn của nhiều bên liên
quan ở giai đoạn đầu của khoản đầu tư có thể giúp giảm thiểu rủi ro.
- Bao gồm trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất và chế
biến phải phù hợp với các mục tiêu và cam kết phát triển bền vững chung của Công ty
Hướng dẫn ASEAN RAI được Tổ chức Sáng kiến tăng trưởng châu Á (Grow Asia) – mạng lưới đối tác đa bên do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN sáng lập, cùng với Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) và Viện Phát triển bền vững quốc tế (IISD) phát triển và thực hiện.
Toàn bộ nghiên cứu điểm tại BRC sẽ cho thấy cách VRG ghi nhận lợi nhuận tài chính từ khoản đầu tư kinh doanh nông nghiệp, tuân theo các nguyên tắc của Hướng dẫn ASEAN RAI. Đặc biệt các nghiên cứu điểm này cho thấy:
  1. Kết quả xã hội, môi trường và tài chính của các khoản đầu tư này
  2. Trường hợp kinh doanh để đầu tư có trách nhiệm vào các dự án chuỗi cung ứng
  3. Cách thức các doanh nghiệp nông nghiệp đảm bảo tính bền vững lâu dài và tính khả thi của các khoản đầu tư của họ
  4. Các đề xuất chính sách chính và các bài học cho tương lai
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị sử dụng đường dẫn dưới đây: 
Xem nội dung tóm tắt của Nghiên cứu tại video này.
Xem Nghiên cứu bản tiếng Anh tại English version here.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>