Thông tin hội viên

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận – Từng bước nỗ lực xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm

13/03/2018

 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải thành lập năm 1984 với tên gọi Công ty Cao su Thuận Hải trên cơ sở nâng cấp Trạm kinh tế kỹ thuật Cao su huyện Đức Linh. 


Năm 1997, lãnh đạo ngành cao su và địa phương đã thống nhất sát nhập Công ty này vào Tổng Công ty Cao su Việt Nam, đổi tên là Công ty Cao su Bình Thuận, mở ra cho Công ty thời kỳ mới. Sau khi chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam(1).
Năm 2017, Công ty có tổng diện tích thu hoạch mủ cao su là 3.734,55 hecta, sản lượng đạt 6.733 tấn (vượt 11,7%), năng suất bình quân hơn 1,8 tấn/ha, thu mua cao su tiểu điền 8.114 tấn (vượt 8,2%), chế biến 16.420 tấn (vượt 13%), bán ra 14.230 tấn (vượt 5,4%). Tổng doanh thu 575,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 118.197 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,2 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 21,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 7,1 triệu đồng/người/tháng (2). Nhìn chung các chỉ tiêu đều vượt nhiều so với mức kế hoạch được giao. Đây cũng là năm Công ty hoàn thành kế hoạch sớm nhất từ trước đến nay và tiếp tục 6 năm liền nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Những thành tích của Công ty trong bối cảnh thị trường và giá cả đầy tính cạnh tranh như hiện nay là thành quả từ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV nhằm mục tiêu đảm bảo đời sống và thu nhập ổn định cho hơn 1.500 lao động.
Nằm trong khu vực có nhiều công ty tư nhân thu mua và chế biến mủ cao su, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận xác định việc gia tăng sản lượng thu mua là một nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược và góp phần xây dựng giá mua thỏa đáng cho các hộ tiểu điền. Nhờ sự nỗ lực và linh hoạt trong cơ chế thu mua như: mở rộng và phát triển mạng lưới trải rộng và đi sâu xuống các cơ sở, nhà vườn...; giá cạnh tranh, có hợp đồng chặt chẽ, giữ uy tín với nhà vườn cung cấp; thiết lập đường dây nóng, cập nhật, công bố thông tin thị trường và giá cả thường xuyên, kịp thời nên sản lượng thu mua của Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch với 8.114, đạt 108,2% (năm 2017). Lượng mủ thu mua ổn định góp phần đảm bảo kế hoạch sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh đó, để gia tăng sản lượng chế biến, khai thác tối đa công suất của các nhà máy chế biến, Công ty tăng cường gia công mủ tiểu điền với tổng sản lượng năm 2017 là 3.332 tấn, đạt 333,2% (2).
Về công tác kinh doanh năm 2017, Công ty đã bán 14.230 tấn cao su các loại, trong đó, thị trường nội địa là 11.478 tấn (chiếm 80,6%), xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu là 2.751 tấn (chiếm 19,34% (2). So với các năm trước, tỷ lệ xuất khẩu và xuất khẩu ủy thác tăng đều hàng năm, từ 859,36 tấn (2016) lên 2.751 tấn (2017). Để đẩy mạnh công tác kinh doanh, Công ty đã chú trọng nâng cao chất lượng cao su, tận dụng mọi điều kiện hiện có, phát huy tối đa năng lực để sản xuất cao su tờ (sản phẩm truyền thống của đơn vị) và các loại cao su khác theo nhu cầu thị trường. Công tác kiểm phẩm ngày càng được chú trọng nâng cao, hầu hết sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng. Trong năm 2017, Công ty đã kiểm nghiệm 7.580 lô (53.067 mẫu), tăng hơn năm 2016 là 1.578 lô; kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào ngay từ vườn cây; xây dựng, quản lý và triển khai thực hiện ISO 9001 phiên bản 2015, ISO/IEC 17025:2005 (mã số VILAS 704)(2).
Công ty cũng đã tích cực xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm để quảng bá đến khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2016, Công ty vinh dự được Bộ Khoa học & Công nghệ trao tặng “Giải Bạc chất lượng quốc gia năm 2016”. Năm 2017, Công ty đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu Cao su Việt Nam đối với 04 sản phẩm: SVR 3L, SVR 10 (Nhà máy chế biến Suối Kè) và SVR CV60, SVR 3L (Nhà máy chế biến Suối Kè 2).
Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, tuy vẫn tồn tại một số khó khăn và thách thức nhưng sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Trong định hướng sắp tới, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận không ngừng phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, thu mua, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để có lợi nhuận tốt hơn, đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu, nâng cao uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao su thiên nhiên của Công ty, tận dụng cơ hội, chủ động khắc phục khó khăn nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững.
Hiệp hội Cao su Việt Nam (Vân Quỳnh, Hoa Trần)
Tài liệu tham khảo:
(1) Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, 2017. Giới thiệu Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. http://www.binhthuanrubber.com/
(2) Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, 2017. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018. 
 
Sử dụng máy bơm mủ cao su lên bồn chứa để giảm công lao động nặng
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy cao su tại Công ty Bình Thuận
Tổ Chuyên gia góp ý về chất lượng cao su của Công ty TNHH Cao su Bình Thuận
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>