Thông tin hội viên

PARTNERS PLUS - CÔNG TY CP LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

18/08/2017
Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ

 

Hoạt động chính: Thương mại tổng hợp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

Địa chỉ: Tầng 4, 106 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.3551 0489
Fax: 024.3551 0489
Email: ngoclt@partners-plus.co.jp
Website: http://partners-plus.co.jp
Thủ trưởng: Bà Lưu Thị Ngọc – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động chính: Thương mại tổng hợp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
Quy mô lao động: 10 người
Tổng doanh thu: 38 tỷ VNĐ (2016)
KN xuất khẩu: 26 tỷ VNĐ (2016)
Người liên hệ: Bà Lưu Thị Ngọc – Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0936 499 075
Email: ngoclt@partners-plus.co.jp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>