Thông tin

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

06/08/2021

 Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật 8/2021 

 Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật tháng 8/2021 
 
 
Các quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2020 (nghìn tấn)
 
Nguồn: Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), tháng 7/2021


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>