Tin tức >> Chính sách có liên quan

Có thể tra cứu mẫu chữ ký và con dấu C/O ưu đãi theo Hiệp định RCEP qua mạng

19/07/2022

Ngày 12/7/2022, Tổng cục Hải quan gửi văn bản số 2844/TCHQ-GSQLtới cục hải quan các tỉnh, thành phố để thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi. 


Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP trên trang thông tin điện tử: https://rcep.sharepoint.com (Thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu sẽ tiếp tục được thông báo sau).
Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, cụ thể:
- Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục: Specimen Signatures).
- Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục: List of Approved Exporters).
Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định lại Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/2/2022 của Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>