Tin tức >> Tin cao su trong nước

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An: Tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2019

01/04/2019

 Ngày 22/3/2019, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An – Mã chứng khoán GTA, tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.


 

Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong đó có ngành chế biến gỗ. Đơn hàng của nhiều khách hàng lớn giảm, hàng tồn kho tăng, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng Quản trị – Ban Tổng Giám đốc, tổng doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 603,2 tỷ đồng, đạt 102,94% kế hoạch và tăng 6,29% so cùng kỳ năm 2017. Tổng lợi nhuận trước thuế là 21,8 tỷ đồng, tăng 22,6% kế hoạch năm. Cổ tức được chia/cổ phiếu năm 2018 là 11,5%.
Năm 2019 dự kiến tổng doanh thu tăng 9,45% bằng việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí, sản xuất sạch hơn. Dự kiến chia cổ tức năm 2019/cổ phiếu là 12%. Tăng cường khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có, mở rộng quan hệ sản xuất, phát triển thêm thị trường nội địa. 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>