Tin tức

Cao su Đồng Phú (DPR) dự chi trên 60 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

18/08/2016

 Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2015 mà cổ đông Cao su Đồng Phú được nhận là 50% bằng tiền mặt.


 

Ngày31/8 tới đây, Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán là 23/9/2016.

Như vậy, Cao su Đồng Phú sẽ chi khoảng 60 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Đây là đợt chi trả cổ tức thứ 3 cho năm 2015. Trước đó, trong tháng 6/2016 DPR đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 20%, còn đợt 1/2105 đã được tạm ứng vào cuối năm 2015 với tỷ lệ 15%.
Tổng cộng cả 3 đợt, năm 2015 cổ đông của Cao su Đồng Phú được nhận 50% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng).
Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2016, HĐQT Công ty đã trình phương án tăng gấp đôi tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 25% lên 50% và đã được ĐHCĐ thông qua.
Năm 2015, Cao su Đồng Phú đạt 155,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ trên 144,5 tỷ đồng. Đây là kết quả lớn hơn dự kiến dù giá cao su giảm.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>