Giới thiệu

Ban Lãnh đạo

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)
STT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh tại Hiệp hội
1
Ông Trần Ngọc Thuận
Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Chủ tịch
2
Ông Huỳnh Văn Bảo
Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Phó Chủ tịch
3
Ông Nguyễn Viết Tượng
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Phó Chủ tịch
4
Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng
Phó Chủ tịch
5
Ông Lê Thanh Hưng
Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Phó Chủ tịch
6
Ông Võ Hoàng An
Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam
7
Ông Hoàng Sỹ Chung
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15
Ủy viên
8
Ông Đoàn Việt Cường
Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
Ủy viên
9
Ông Hồ Cường
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đồng Phú
Ủy viên
10
Ông Nguyễn Như Cường
Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy viên
11
Ông Nguyễn Đức Duy
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
Ủy viên
12
Ông Phạm Hải Dương
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
Ủy viên
13
Ông Nguyễn Đình Đông
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
Ủy viên
14
Ông Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Ủy viên
15
Ông Lê Đức Hân
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
Ủy viên
16
Ông Nguyễn Văn Hiền
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk
Ủy viên
17
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Ủy viên
18
Ông Nguyễn Duy Linh
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom
Ủy viên
19
Ông Lê Bạch Long
Phó Chủ tịch Hội cao su - Nhựa TP.HCM
Ủy viên
20
Ông Phạm Đình Luyến
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
Ủy viên
21
Ông Nguyễn Ngọc Mùi
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
Ủy viên
22
Ông Bùi Đình Ninh
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Ủy viên
23
Ông Ngô Quyền
Giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào
Ủy viên
24
Ông Huỳnh Tấn Siêu
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Cao su
Ủy viên
25
Ông Bùi Thanh Tâm
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Lai Châu
Ủy viên
26
Ông Hồ Trọng Minh Thảo
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
Ủy viên
27
Ông Võ Quang Thuận
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
Ủy viên
28
Ông Trần Quốc Toản
Phó Cục Trưởng Cục Xuất Nhập
khẩu, Bộ Công Thương
Ủy viên
29
Ông Trương Minh Trung
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Ủy viên
30
Ông Đỗ Minh Tuấn
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su
Đồng Nai
Ủy viên
31
Ông Nguyễn Văn Tược
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Phước Hòa
Ủy viên
32
Ông Lê Văn Vui
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Ủy viên
33
Ông Giang Hoa Vũ
Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su
Ủy viên
34
Ông Lê Tiến Vượng
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Ủy viên
35
Bà Lê Thị Xuyến
Tổng Giám đốc Công ty CP
Chế biến Gỗ Thuận An
Ủy viên

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ VI (2023 – 2028)

 

STT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh tại Hiệp hội
1
Ông Phạm Văn Hỏi Em
Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
Trưởng Ban
2
Ông Trương Văn Cư
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên
Phó Ban
3
Ông Lê Văn Chành
Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh
Ủy viên
4
Ông Minh Quốc Sang
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Lộc Ninh
Ủy viên
5
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa
Ủy viên

 

 

 Quay về