Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hỗ trợ người lao động làm thẻ ngân hàng để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

11/10/2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn 3068/BHXH-CSXH hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 


Theo đó, người sử dụng lao động phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân cho các trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Mức hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho người lao động như sau:
- Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>