Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hướng dẫn ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

01/03/2021

Bộ Tài chính vừa có chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thống nhất trong việc ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định nhà nước để ngăn ngừa gian lận. Cụ thể tại công văn 1523/BTC-TCHQ (ngày 18/2/2021), Bộ Tài chính cho biết, thời gian vừa qua, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa xuất khẩu chỉ trải qua công đoạn gia công, chế biến, lắp ráp đơn giản, không đáp ứng quy tắc xuất xứ Việt Nam, theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và các văn bản hướng dẫn về xuất xứ có liên quan.

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN ghi xuất xứ hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu. Ảnh: Hải Anh
Nhằm thực hiện cách ghi xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
·         Hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP, Thông tư 05/2018/TT-BCT và các thông tư hướng dẫn xuất xứ hàng hóa theo các hiệp dịnh thương mại tự do thì tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan được khai xuất xứ Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm 2.69 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). Cụ thể: khai mã nước xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa #&VN.
·         Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chỉ thực hiện một số công đoạn gia công lắp ráp, chế biến tại Việt Nam, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo các văn bản hướng dẫn trên thì trên tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan không được khai xuất xứ Việt Nam, tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai hải quan xuất khẩu người khai hải quan khai theo cẩu trúc: mô tả hàng hóa #&KXD.
·         Hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ từ nước khác, không phải xuất xứ Việt Nam thì tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan khai theo cấu trúc: mô tả hàng hóa #& (ghi mã nước xuất xứ của hàng hóa).


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>