Tin tức

DRC: Lãi sau thuế cả năm đạt 415 tỷ

27/01/2016

CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) thông báo Báo cáo tài chính quý 4/2015. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của DRC đạt 855 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khoản giảm trừ doanh thu tăng mạnh chiếm 44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 126,2 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ.


Lũy kế cả năm 2015, doanh thu DRC tăng nhẹ đạt 3.318 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm, trong khi đó lợi nhuận gộp đạt gần 800 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 13% trong đó chi phí lãi vay từ 85 xuống 55 tỷ đồng (tương ứng giảm 35%).

Chi phí bán hàng giảm một nửa xuống 76 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý lại tăng 25%, lên 85 tỷ đồng. Tính chung, lãi trước thuế DRC đạt 532 tỷ đồng, thực hiện được 117% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 415 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu được cải thiện từ 11% lên 13% trong 2015.
Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 10% lên 784,8 tỷ đồng trong đó tồn kho thành phẩm chiếm 60% cũng tăng 16%, lên 464 tỷ đồng.
Nguồn: http://vietstock.vn/2016/01/drc-lai-sau-thue-ca-nam-dat-415-ty-737-455331.htm, ngày 22/01/2016 (Ngọc Thúy trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>