Tin tức

Thuế xuất nhập khẩu cao su năm 2016

11/01/2016

 Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 


Theo đó, các mặt hàng cao su thiên nhiên (HS 4001), cao su tổng hợp (HS 4002) và cao su hỗn hợp (HS 4005) xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất xuất khẩu 0%.
Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với cao su thiên nhiên (HS 4001) là 3%; đối với cao su tổng hợp (HS 4002) hầu hết là 0% trừ một số mặt hàng hỗn hợp với cao su thiên nhiên (HS 400280) hoặc dạng khác (HS 400299) có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3%; đối với cao su tái sinh (HS 4003), cao su phế liệu (HS 4004) là 3% và đối với cao su hỗn hợp (HS 4005) là 5%.
Những sản phẩm cao su có thuế suất thuế nhập khẩu cao là săm lốp xe các loại (10 – 35%); găng tay (20%); đệm cao su (20 – 30%).
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã đưa 16 mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật về mức thuế suất thuế nhập khẩu là 0% và 2 mặt hàng khác được giảm thuế nhập khẩu còn 5 – 10%. Để được áp dụng mức thuế suất miễn giảm này, doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan cần thực hiện theo Khoản b.9.2.1, Mục II, Phụ lục II (Thủ tục nhập khẩu – Trách nhiệm của người khai hải quan) ban hành kèm theo Thông tư  182/2015/TT-BTC, phải kê khai phân loại mã HS theo quy định trước đây với 8 chữ số và ghi chú thêm mã HS mới với 8 chữ số theo phân loại của Chương 98.40 trong Biểu thuế năm 2016. Ví dụ: Vòng kim loại thép dùng để sản xuất sản phẩm cao su có HS cần kê khai là 73182200 (98401200), thuế suất cũ 12%, thuế suất mới 0%.
Chính sách này thể hiện sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước đối với kiến nghị của Hiệp hội Cao su Việt Nam phản ánh nguyện vọng của Hội viên và nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam hoặc truy cập website của Hiệp hội: www.vra.com.vn, Mục Tin tức và Mục Thông tin> Văn bản pháp quy để tải toàn văn Thông tư số 182/2015/TT-BTC nêu trên.

 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>