Tin tức >> Tin cao su trong nước

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 VRG – Công ty cổ phần: Thống nhất chia cổ tức 6%

15/06/2020
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) – Công ty cổ phần được tổ chức vào sáng ngày 12/6/2020, các cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020. Trong đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019 đều cơ bản thực hiện tốt, hoạt động có lợi nhuận. Đại hội đã thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 6%.

 


 

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội
Các chỉ tiêu sản xuất có sự tăng trưởng
Năm 2019 ngành cao su tiếp tục  đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ cao su tiếp tục không thuận lợi, giá cao su vẫn duy trì ở mức thấp, xuất hiện các rào cản bảo hộ mới do chiến tranh thương mại đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập, đời sống của NLĐ. Tuy nhiên, nhờ chủ động nhận định các điều kiện thuận lợi, đánh giá và dự báo trước các khó khăn chung đối với ngành cao su, nên ngay từ đầu năm, VRG đã chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho NLĐ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
Đại biểu dự đại hội cổ đông
Năm 2019, VRG đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác mủ và bảo đảm cổ tức cho cổ đông. Toàn VRG đã khai thác được 331.300 tấn mủ cao su, vượt 11.050 tấn so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập báo cáo hợp nhất đạt 22.873 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 4.655 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 9,20%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu ước đạt 20,35%.
Riêng Công ty mẹ VRG tổng doanh thu đạt 3.877 tỷ đồng, trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 905 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.968 tỷ đồng, thu nhập khác 4 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.590 tỷ đồng. Bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Quế Dương – Vụ phó Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh: “Dù những khó khăn nhưng đạt được chỉ tiêu kế hoạch, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao  cố gắng rất to lớn của lãnh đạo và NLĐ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu sản xuất chính đều có sự tăng trưởng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, năm 2019 VRG đã tích cực triển khai cổ phần hóa, niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch. Tôi ghi nhận và chia sẻ các ý kiến của cổ đông tại đại hội hôm nay. VRG là tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước, ngành cao su có bề dày truyền thống lâu đời, có tiềm lực con người, đất đai và các thế mạnh khác. Tôi tin tưởng rằng, VRG sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và các cổ đông”.
Ông Nguyễn Quế Dương – Vụ phó Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội
Duy trì và phát triển vị thế tập đoàn kinh tế quy mô lớn
Năm 2020 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức. Bên cạnh những yếu tố về thời tiết, giá bán chưa có dấu hiệu phục hồi, năm nay ngành cao su còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19.
Tuy nhiên, với tinh thần phấn đấu đảm bảo sự tăng trưởng, VRG xây dựng kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Tổng sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên (tăng 8,66% so với năm 2019),thu mua 73.000 tấn, sản lượng tiêu thụ kế hoạch 433.000 tấn (tăng 4,8% so với năm 2019). Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 24.647 tỷ đồng (tăng 7,7% so với thực hiện năm 2019), tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất 4.961 tỷ đồng (tăng 6,57% so với thực hiện năm 2019), tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 6%, nộp ngân sách 950 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.
Định hướng phát triển của VRG trong năm 2020 là tăng hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững, sắp xếp lại nguồn lực để tập trung cho ngành chính và tạo nguồn vốn cho phát triển VRG để đạt các mục tiêu kế hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của VRG hướng đến, đó là “Duy trì ổn định và phát triển là một Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp, dịch vụ với các lĩnh vực, ngành nghề chính”.
Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo quan trọng tại đại hội
Về lâu dài, luôn duy trì và phát triển vị thế là một Tập đoàn kinh tế nông công nghiệp có quy mô lớn. VRG sẽ linh hoạt trong việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, đa dạng các sản phẩm nông, công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hàm lượng khoa học – kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm, tăng dần tỷ trọng sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm của Tập đoàn. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác và mở thêm thị trường mới, đặc biệt là tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển bền vững. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, VRG đảm bảo việc chăm lo cho đời sống NLĐ, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương trên địa bàn các đơn vị trực thuộc đứng chân. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo tốt an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.
Đại hội ghi nhận và phản hồi ý kiến của 9 cổ đông
Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông. Hầu hết các ý kiến của cổ đông tập trung vào các nội dung chính, cụ thể: Định hướng phát triển của VRG khi giá mủ tiếp tục giảm; Lộ trình thoái vốn của VRG trong năm 2020; Kế hoạch chuyển đổi sử dụng đất sang phát triển Khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao…


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>