Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cao su thế giới (WRS 2018) tại Sri Lanka

26/02/2018

 Hội nghị thượng đỉnh Cao su thế giới năm 2018 (World Rubber Summit 2018) được Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) hợp tác với Bộ Công nghiệp trồng trọt Sri Lanka tổ chức từ ngày 0708/5/201tại Colombo, Sri Lanka


 WRS 2018 với chủ đề Phá bỏ rào cản hướng đến phát triển bền vững”sẽ thảo luận chuyên sâu về những vấn đề ngành cao su đang đối mặt, các cơ hội trong tương lai từ việc phá bỏ xu hướng chuyển đổi ngành công nghiệp tự động và sử dụng rộng rãi các giải pháp sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng cao su. Hội nghị còn là cuộc đối thoại hiệu quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mang đến môi trường kinh doanh minh bạch và lợi ích cho các bên trong chuỗi giá trị.

Quý Hội viên có nhu cầu tham dự, vui lòng tham khảo các nội dung như sau:
1. Thời gian: 0708/5/2018(2 ngày)                    
2. Địa điểm: Khách sạn Taj Samudra, Colombo, Sri Lanka
3. Chương trình: Tham khảo tại http://www.wrs2018.rubberstudy.com
4. Phí tham dự (ưu đãi dành cho Hội viên Hiệp hội): 375 USD/đại biểu (tương đương 8.625.000VNĐ/đại biểu)

Đơn vị cử người tham dự chịu trách nhiệm làm các thủ tục đi công tác nước ngoài (hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng, quyết định của cấp có thẩm quyền, công tác phí) và gửi danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 30/03/2018 để kịp thời được hỗ trợ.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>