Tin tức

Điện Biên: Năm 2015, diện tích trồng mới cây công nghiệp dài ngày giảm

13/01/2016

 Điện Biên TV – Năm 2015, toàn tỉnh Điện Biên trồng mới được hơn 235 ha cây công nghiệp dài ngày như: cao su, cà phê và chè; tuy nhiên diện tích cây cao su và cà phê không đạt kế hoạch đề ra.


 Cụ thể, diện tích cây cao su toàn tỉnh hiện có là 5.172,62 ha (cao su đại điền: 5.051,62 và tiểu điền là 121 ha); trong đó trồng mới là 121,5 ha/536 ha kế hoạch, đạt 22,67%. Đối với cây cà phê thì trong năm đã trồng mới được 92,3 ha, đạt 43,95% kế hoạch, nâng tổng diện tích cây cà phê toàn tỉnh hiện có lên 4.135,59 ha. Riêng đối với cây chè thì diện tích trồng mới vượt kế hoạch đề ra (trồng mới được 21,3 ha, đạt 108,5% kế hoạch) nâng tổng diện tích cây chè hiện có 608,6 ha; sản lượng cây chè đã thu hái đạt 75,34 tấn chè búp tươi.


Như vậy, so với năm trước thì diện tích cây công nghiệp dài ngày có xu hướng giảm rõ rệt. Nguyên nhân do giá sản phẩm giảm, hiệu quả đầu tư thấp nên nông dân không tập trung đầu tư phát triển mà tập trung đầu tư vào cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn; đặc biệt sản lượng chè qua chế biến còn tồn khá nhiều do tiêu thụ gặp khó khăn.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>