Tin tức

Đoàn Thanh niên VRG quán triệt Nghị quyết 3 Đại hội quan trọng

30/08/2016

 Đoàn Thanh niên (ĐTN) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa thông báo kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ II; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: Tùng Châu
Việc triển khai học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 3 Đại hội nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Mặt khác, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và ĐVTN, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đối với cán bộ, ĐVTN VRG, việc nắm bắt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, để VRG vượt qua khó khăn thử thách trước mắt, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
Theo ĐTN VRG, việc triển khai học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 3 Đại hội nêu trên cần tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
ĐTN VRG cho biết sẽ có kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho các đồng chí là Ủy viên BCH ĐTN VRG và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc, ĐTN VRG yêu cầu tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung gắn với sinh hoạt Chi đoàn; đồng thời xem xét tổ chức các hội thi tìm hiểu nội dung Nghị quyết.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>