Tin tức

Nghiệm thu dự án tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cao su Bình Phước

29/08/2016

 Ngày 12/8/2016, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bình Phước tổ chức họp nghiệm thu dự án tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Bình Phước” dùng cho sản phẩm cao su của tỉnh Bình Phước. Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bình Phước – chủ trì cuộc họp. 


 Dự án do Thạc sĩ Lương Hồng Sơn – Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường phía Nam (Viện Thổ nhưỡng nông hóa) – làm chủ nhiệm.

Ban chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo nội dung thực hiện tại buổi nghiệm thu
Mục tiêu của dự án là xác định các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm cao su mang nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Bình Phước”, từ đó tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận. Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Bình Phước”, qua đó nhãn hiệu chứng nhận này được đăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.  
Sau khi được hội đồng cho triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập số liệu, tổ chức hội thảo; đồng thời thiết kế và xây dựng mô hình tổ chức hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận Bình Phước; tổ chức đánh giá mô hình quản lý và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm… Thời gian thực hiện dự án trong hai năm (2014 – 2015).
Sau khi thảo luận và xem xét, các nhà phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài. Tuy nhiên, cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm dự án cần hoàn thiện nội dung các quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các cá nhân tổ chức; quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cao su Bình Phước; sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; kiểm soát chất lượng sản phẩm.  


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>