Tin tức

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 7 tháng đầu năm 2016

24/08/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 7/2016 ước đạt 127.670 tấn với giá trị khoảng 163,3 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.279 USD/tấn. 


 So với tháng trước (6/2016), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 54,5% về lượng, tăng 50,0% về giá trị và giá giảm 2,9%.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 571.683 tấn với giá trị khoảng 714,6 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.250 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên 7 tháng đầu năm tăng 10,2% về lượng, giảm 5,7% về giá trị, do giá giảm 14,5%.
Chủng loại cao su thiên nhiên được xuất khẩu trong tháng 7/2016 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 66.703 tấn, chiếm 52,2% về lượng (trong đó, 100% xuất sang Trung Quốc), trị giá 83,8 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 20.096 tấn (15,7%), tăng 88,8% về lượng so với tháng trước. SVR 10 đạt 13.299 tấn (10,4%) tăng 14,6% về lượng so với tháng trước.
Trong 7 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 322.353 tấn, chiếm 56,4% tổng lượng xuất khẩu (tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 396,8 triệu USD (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Ấn Độ 45.376 tấn, chiếm 7,9% (tăng 12,9%) và Malaysia đạt 43.642 tấn, chiếm 7,6% tổng lượng xuất khẩu (giảm 50,6% so với cùng kỳ 2015).
Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 7 tháng đầu năm 2016 (% theo lượng)
Viet Nam's NR export by market in the first 7 months of 2016 in terms of volume
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo. Doanh nghiệp có ý kiến phản hồi vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>