Tin tức >> Khoa học Công nghệ

Cao su Phước Hòa đạt 3 giải Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương
27/01/2016

CSVNO – Ngày 21/01/2016, ti L tng kết và trao gii Hi thi sáng to k thut tnh Bình Dương ln VI năm 2015, Công ty CP Cao su Phước Hòa có 3 đ tài đt gii. Ban t chc hi thi đã trao 30 gii thưởng cho 30 tác gi và nhóm tác gi đt thành tích xut sc.


Xem thêm...
  • Trang:
  • 1
  • 2