Tin tức

Mới đầu tư chưa lâu, Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG) đã tính thoái vốn tại Thủy Sản Viễn Đông

05/10/2016

 Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thủy sản Viễn Đông.


 Theo đó, HĐQT Công ty đã thông qua việc thoái vốn tại Thủy sản Viễn Đông, giảm tỷ lệ sở hữu của VHG tại công ty này xuống dưới 20%, đồng thời giao Tổng Giám đốc và các phòng ban tiến hành các thủ tục liên quan.

Đầu năm 2016, Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam đã quyết định mua 9,9 triệu cổ phần Thủy sản Viễn Đông tương ứng 99% vốn điều lệ công ty này. Thủy sản Viễn Đông là doanh nghiệp chuyên chế biến, kinh doanh các mặt hàng thủy sản, vận chuyển nuôi trồng thủy sản… Việc mua Thủy sản Viễn Đông đã đưa Công ty vào một lĩnh vực mới là kinh doanh và nuôi trồng thủy sản khi tất cả các công ty liên kết và công ty con của VHG không có công ty nào chuyên về kinh doanh và nuôi trồng thủy sản.
Trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét của Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam, kết quả kinh doanh của Thủy sản Viễn Đông không được hợp nhất vào công ty. Giá trị đầu tư vào Thủy sản Viễn Đông được ghi nhận là 233,5 tỷ đồng, được chuyển khoản từ công nợ thành góp vốn đầu tư.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>