Tin tức

Phấn đấu vượt 3 – 5% kế hoạch sản lượng

05/10/2016

 Đó là chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đối với các công ty cao su về việc thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2016.


 

(Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải)

Theo tổng hợp của Văn phòng VRG, tính đến ngày 09/9/2016, toàn VRG đã khai thác được 128.103 tấn cao su, đạt 52% kế hoạch năm 2016, chậm hơn tiến độ cùng kỳ 2015 khoảng 3,9% (tương đương 9.505 tấn). Dù sản lượng khai thác thấp hơn cùng kỳ nhưng sản lượng thu mua đến 09/9/2016 đạt 38.574 tấn (64,6% kế hoạch năm), vượt 3.057 tấn so cùng kỳ 2015.
Sản lượng cao su tiêu thụ tính đến ngày 09/9 đạt 173.409 tấn cao su các loại. Trong đó, xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 54.497 tấn; tiêu thụ nội địa 118.912 tấn.
Trước tình hình khai thác cao su không thuận lợi, do ảnh hưởng bởi mưa bão, đặc biệt là bệnh rụng lá mùa mưa, VRG yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật VRG tập trung theo dõi, đề xuất các giải pháp, phương án khai thác phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, nhất là với những đơn vị đang gặp khó khăn trong khâu khai thác. VRG yêu cầu các công ty cao su nỗ lực khai thác với mục tiêu vượt từ 3 – 5% kế hoạch sản lượng trong năm nay.
P.V, nguồn: http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/phan-dau-vuot-3-5-ke-hoach-san-luong.html, ngày 03/10/2016 (Công Nhựt trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>